Πολιτική κρατήσεων

Όταν κάνετε κράτηση τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου, θα σας ζητηθεί να προκαταβάλετε ένα μέρος ή το σύνολο του ποσού της κράτησή σας για την σχετική εκδήλωση που επιλέξατε. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το φαινόμενο της μη εμφάνισης (non show), η της μη έγκαιρης ειδοποίησης ακύρωσης της κράτησης.